Μέθοδος

Η τεχνογνωσία μας

Είμαστε μια ελληνική υπηρεσία προσλήψεων, αλλά η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα της εξατομικευμένης υπηρεσίας μας παρέχοντας εξαιρετικούς επαγγελματίες. Με μια εκτεταμένη γνώση της ελληνικής αγοράς, της διεθνούς εμπειρίας μπορούμε να φθάσουμε σε ασυναγώνιστα επίπεδα αριστείας.

Πριν από την πρόσληψη ενός υποψήφιου για θέση εργασίας, μια εταιρεία περνάει μια διαδικασία ενοικίασης βήμα-βήμα. Η διαδικασία αυτή έχει τρεις βασικές φάσεις, όπως τον προγραμματισμό, την πρόσληψη και την επιλογή των εργαζομένων.

Το δίκτυό μας

Μια αυστηρή προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης

Διαθέτουμε ένα τεράστιο δίκτυο στη βάση δεδομένων μας και πάνω από το 80% των τοποθετήσεων μας προέρχονται απευθείας από την υπάρχουσα βάση δεδομένων ή τα δίκτυά μας. Υιοθετούμε μια εξαιρετικά αυστηρή προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης για να βεβαιωθούμε ότι οι πελάτες μας βρίσκουν τον ιδανικό υποψήφιο.
expertise recruiting gr

Υπηρεσίες

Αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας προσφέροντας υπηρεσίες πρόσληψης. Διεξάγουμε διορατικότητα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πόρων, των ερευνών συγκράτησης και του κύκλου εργασιών, των μισθών και των τάσεων μισθών, του branding του εργοδότη, της παρακολούθησης της ποικιλομορφίας και άλλων ερευνών για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι πάντα ενημερωμένοι για τις αλλαγές της αγοράς.
  • Ομάδα
  • Δίκτυο
  • Μέθοδος
  • Κουλτούρα
  • Ομάδα
  • Δίκτυο
  • Μέθοδος
  • Κουλτούρα