Αποστολή Βιογραφικού

Βρες εργασία τώρα


Διαθέτουμε ένα τεράστιο δίκτυο στη βάση δεδομένων μας και πάνω από το 80% των τοποθετήσεων μας προέρχονται απευθείας από την υπάρχουσα βάση δεδομένων ή τα δίκτυά μας. Υιοθετούμε μια εξαιρετικά αυστηρή προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης για να βεβαιωθούμε ότι οι πελάτες μας βρίσκουν τον ιδανικό υποψήφιο.
Ανεβάστε το αρχείο του βιογραφικού σας (.doc,.docx,.pdf).
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 20 MB.