Υποδοχή Ξενοδοχείου - Δωρεάν Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση

Άρθρο στην κατηγορία Recruiting.gr Job News
Recruiting.gr Job News Υποδοχή Ξενοδοχείου - Δωρεάν Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση blog image

Υποδοχή Ξενοδοχείου - Δωρεάν Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση

Ο τουρισμός υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 220.000 θέσεις εργασίας -τις περισσότερες από κάθε άλλο κλάδο – μέσα στην επόμενη 10ετία (έρευνα ΣΕΒ – McKinsey). To αρνητικό στοιχείο της «εποχικότητας» είναι ότι υπάρχουν πιθανότητες να ξεπεραστεί, καθώς βασικός στόχος της ακολουθούμενης πολιτικής είναι να διευρυνθεί η σεζόν και να διαφοροποιηθεί το προϊόν (ιατρικός, θρησκευτικός τουρισμός, αγροτουρισμός κ.λ.π). Η ανάπτυξη έχει ήδη ξεκινήσει σε έναν κλάδο ο οποίος είναι «εντάσεως εργασίας». Δηλαδή, όσο αυξάνει η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο περισσότερες είναι και οι θέσεις που δημιουργούνται.

Ο κομβικός ρόλος του Στελέχους στον χώρο της υποδοχής στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας, είναι αυτός που θα καθορίσει την πρώτη εντύπωση του πελάτη για τις υπηρεσίες που θα απολαύσει. Είναι το καλωσόρισμα, η ενίσχυση του αισθήματος της ικανοποίησης των πελατών, η «βιτρίνα» της εταιρείας. Είναι δεδομένο, πόσο δύσκολα αλλάζει η πρώτη εντύπωση!

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σας καλούν να παρακολουθήσετε ΔΩΡΕΑΝ το «Front Office Agent».

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Front Office Agent» στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εργασιών για την υποδοχή των πελατών σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα, αλλά στην πλήρη ενημέρωση, εξοικείωση και προσομοίωση των καθημερινών εργασιών που έχει να διαχειριστεί το Στέλεχος σ΄αυτή τη θέση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσους θέλουν να εργαστούν, στο πιο νευραλγικό τμήμα ενός ξενοδοχείου, που δεν είναι άλλο από το τμήμα της Υποδοχής. Κινείται σε δύο βασικά πλαίσια: το θεωρητικό και το πρακτικό.

Το θεωρητικό καλύπτει τη βασική εκπαίδευση που αφορά την ξενοδοχειακή βιομηχανία, την οργάνωση και στη λειτουργία του τμήματος της Υποδοχής.

Το πρακτικό μέρος, μέσα από μελέτες περίπτωσης, παρουσίαση του χειρόγραφου συστήματος και παράλληλη παρουσίαση-εκπαίδευση σε προγράμματα PMS (πρόγραμμα Alexandros της εταιρείας Sunsoft), ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – FRONT OFFICE AGENT»

Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα είναι σε θέση:

Να εφαρμόζουν στις ξενοδοχειακές μονάδες τα συστήματα λειτουργίας της Υποδοχής.

Να σχεδιάζουν την πολιτική κρατήσεων-πωλήσεων.

Να υλοποιούν τις απαραίτητες σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης διαδικασίες.

Να υιοθετήσουν την τουριστική συνείδηση και τη σημασία της άρτιας εξυπηρέτησης πελατών.

Να προτιμούν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τη χρήση των συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Να υποστηρίζουν τη σημαντικότητα του τμήματος της Υποδοχής στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων.

Η υποχρεωτική πιστοποίηση που ακολουθεί από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services, επικυρώνει τις γνώσεις που αποκτήσατε και αναβαθμίζει το βιογραφικό σας σημείωμα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 200 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 150 €

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 30/01/2020

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ κι ένας εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο: 210 7101894

Ιστοσελίδα επιμορφωτικών προγραμμάτων: freestudies.gr

Email επικοινωνίας: elearn.elkedim@gmail.com